19 October 2013

七个事实请别吃惊
世界上不得不承认的七个事实,请别吃惊。         
1.你的脖子转不了两圈。         
2.你数不了你有多少头发。         
3.当你舌头伸出来的时候你不能用鼻子呼吸。         
4.你正在做第三条。         
5.当你在做第三条的时候,其实你觉得是可行的,但是你看起来会像条小狗一样。         
6.你现在在笑,因为你被整了。         
7.分享出去,你就可以整别人了,扯平。
(转发)